MOOC-fellowships

Vad är ett MOOC-fellowship?

På iMooX.at vill vi aktivt främja och stödja användningen av våra öppet licensierade och kostnadsfria MOOC-kurser inom högre utbildning.

Som fellow på iMooX.at integrerar du en valfri MOOC-kurs som du själv inte har skapat i din egen universitetsundervisning. Syftet är att aktivt använda och återanvända öppna lärresurser (OER) genom iMooX.at i de sammanhang (högre undervisning) där du undervisar.

Vi garanterar att MOOC-kursen alltid kommer vara tillgänglig och hållas uppdaterad så länge ditt fellowship varar och vi svarar gärna på tekniska eller didaktiska frågor. Du kommer att få aktivt stöd från oss så länge ditt fellowship varar så att du kan använda MOOC-kursen med dina studenter utan bekymmer.

När du har lyckats genomföra ett utbildningsprogram som innefattar en MOOC-kurs får du i gengäld ett intyg från oss om att du är en ”fellow”. Som fellow kommer ditt namn dessutom att finnas med på iMooX.at.

Så här ansöker du om ett MOOC-fellowship

Krav

”Fellows” är lärare på en högre utbildningsinstitution som under det kommande undervisningsåret har relevanta utbildningsprogram där de vill integrera en MOOC-kurs från iMooX.at. Fellows kan komma från alla ämnesområden.

Det är inte specificerat vilket format kursen ska ha när man ansöker om ett fellowship. Ur ett hållbarhetsperspektiv stöder vi särskilt gärna fellowships för kurser som erbjuds regelbundet, t.ex. introduktionskurser och kurser med många deltagare.

Alla MOOC-kurser som finns på plattformen kan väljas för ett fellowship, dock inte en MOOC-kurs som du själv har skapat.

Ansökan

Please submit your applications using the following form: https://survey.tugraz.at/index.php/776121

Formuläret är tillgängligt på tyska. Kontakta oss om du behöver hjälp med att fylla i formuläret.

Vi kommer att be om följande information:
 • Information om dig själv som universitetslärare
 • Allmänna villkor för programmet där du vill använda en av våra MOOC-kurser:
  • namnet på den kurs eller det program där du vill använda en MOOC-kurs.
  • MOOC-kursen du vill använda
  • planerade kursdatum
  • förväntat antal deltagare
  • i vilken form kursen kommer att hållas (online/blandat/omvänt lärande)
 • Beskrivning av ditt didaktiska koncept (max 4 000 tecken totalt):
  • kontext för kursen
  • målgrupp för kursen
  • läromål för kursen
  • vilken roll MOOC-kursen kommer att ha i din kurs
  • vilka undervisningsmetoder och grupparrangemang som används
  • hur man bedömer att läromålen uppfylls
 • Motivering för att ansöka till ett fellowship (max 2 000 tecken)
 • Ytterligare innovationer eller speciella egenskaper för ditt fellowship

iMooX-teamet kommer sedan att välja vilka fellowships som ska beviljas och informera de ansökande.

Urvalskriterierna är:
 • om den schemalagda tidtabellen är genomförbar
 • didaktisk metod som valts för att integrera MOOC-kurser
 • hur många deltagare som nås

Schema

 • Sista ansökningsdag: 17. mars 2024
 • Beslut och information om du har beviljats ett fellowship: efter deadline för ansökan, senast 1. april 2024.
 • Fellowshipprogrammets längd: annually September to July

Fördelar för lärare

 • Du kan använda befintliga öppna lärresurser (OER) i din egen undervisning. Vi kommer att se till att MOOC-kursen hålls tillgänglig och uppdaterad så länge ditt fellowship varar.
 • Du kommer att få support eller hjälp av iMooX-teamet om du har tekniska eller didaktiska frågor.
 • Du kommer att bli inbjuden till en årlig konferens för MOOC-kurser, där du kan utbyta idéer med andra fellows, MOOC-skapare och iMooX-partners.
 • Du kommer att få ett intyg på att du haft ett iMooX Fellowship när programmet har genomförts. Detta intyg visar att du på ett kompetent sätt har använt öppna lärresurser (OER) i din egen universitetsundervisning.
 • Ditt namn står med som fellow på webbplatsen iMooX.at, med ökad synlighet för ditt undervisningsengagemang.
 • Möjligheter att nätverka med andra aktiva MOOC-förespråkare för vidare samarbete inom universitetsundervisning
 • Du kan bli inbjuden att samarbeta med iMooX-teamet kring akademiska publikationer om användning av MOOC-kurser inom undervisning
 • Om du har några frågor om fellowshipprogrammet, kontakta iMooX-teamet på office@imoox.at.

Tidigare fellowships

Bild på Natasha Doshi
Wissenschaftliches Schreiben Schritt für Schritt
Kurs
Bild på Jana Herwig
Digitales Leben 3
Kurs
Bild på Florentine Paudel
Was mach ich hier eigentlich? Die Bachelorarbeit schaffen!
Kurs