MOOC Fellowships

Šta je MOOC Fellowship?

Mi sa iMooX.at želimo aktivno promovisati i podržati korištenje naših otvoreno licenciranih i besplatnih MOOC-ova u višem obrazovanju.

Kao Fellow od iMooX.at možeš učinkovito integrisati jedan od naših MOOC-ova po svom izboru, kojem nisi kreator, u svoje univerzitetsko podučavanje. Cilj toga je aktivno i ponovno korištenje OER-a (otvorenih obrazovnih resursa) sa iMooX.at u tvojoj (visokoškolskoj) zajednici.

Garantiramo da će MOOC biti uvijek dostupan i održavan tokom tvog fellowship-a i da ćemo rado odgovoriti na bilo koja tehnička ili didaktička pitanja. Drugim riječima, tokom tvog fellowship-a, od nas ćeš dobijati aktivnu podršku tako da možeš koristiti MOOC sa svojim studentima bez ikakvih prepreka.

Zauzvrat, za uspješnu implementaciju tvog obrazovnog programa koristeći MOOC od nas ćeš dobiti certifikat koji te prepoznaje kao "Fellow". Također, tvoje ime kao Fellow će biti navedeno na iMooX.at.

Kako se prijaviti za MOOC Fellowship

Uslovi

"Fellows" su predavači na visokoškolskoj ustanovi sa relevantnim obrazovnim programima u nadolazećoj akademskoj/školskoj godini u kojoj bi željeli da integrišu MOOC sa iMooX.at. Fellows mogu dolaziti iz svih predmetnih područja.

Format kursa za koji se traži fellowship nije određen. Međutim, zbog održivosti, posebno nam je drago podržati fellowships za kurseve koji se redovno održavaju, poput uvodnih kurseva, i kurseva sa visokim brojem učesnika.

MOOC izabran za Fellowship može biti bilo koji MOOC dostupan na platformi, ali ne i MOOC koji si sam kreirao.

Prijava

Please submit your applications using the following form: https://survey.tugraz.at/index.php/776121

Formular je dostupan na njemačkom. Ako trebaš pomoć pri ispunjavanju molimo kontaktiraj nas.

Potrebne su sljedeće informacije:
 • Informacije o tebi kao univerzitetskom predavaču
 • Opšti uslovi nastavnog programa u kojem želiš koristiti jedan od naših MOOC-ova:
  • ime tvog kursa ili programa u kontekstu kojeg želiš koristiti MOOC.
  • MOOC koji želiš da koristiš
  • planirani datumi kursa
  • očekivani broj učesnika
  • na koji način će kurs biti održan (online/izmiješano/obrnuta učionica)
 • Opis tvog didaktičkog koncepta (maksimalno 4000 znakova):
  • kontekst kursa
  • ciljna grupa kursa
  • ciljevi učenja
  • koju ulogu će MOOC imati u tvom kursu
  • koje obrazovne metode i grupni aranžmani će biti korišteni
  • kako će se ocijeniti postizanje ciljeva učenja
 • Motivacija za prijavu kao Fellow (maksimalno 2000 znakova)
 • Dodatne inovacije ili posebne karakteristike tvog Fellowship-a

iMooX tim će izabrati Fellowships i informisati podnositelje zahtjeva.

Kriteriji za izbor su:
 • da li je vremenski plan izvodiv
 • didaktički pristup za integraciju MOOC-a
 • broj dosegnutih učesnika

Raspored

 • Rok za prijavu: 17. mart 2024
 • Odluka i informacija da li si primljen za Fellowship: nakon roka za prijavu, najkasnije do 1. april 2024
 • Trajanje fellowship programa: annually September to July

Benefits for teachers

 • Možeš koristiti postojeće OER materijale za učenje u vlastitom podučavanju. Osigurat ćemo da je MOOC dostupan i ažuriran tokom tvog fellowship-a.
 • Dobijat ćeš podršku i pomoć od iMooX tima ako budeš imao bilo kakva tehnička ili didaktička pitanja.
 • Bit ćeš pozvan na godišnji MOOC Summit gdje ćeš moći razmijeniti ideje sa ostalim Fellows, MOOC kreatorima i iMooX partnerima.
 • Dobit ćeš iMooX Fellowship certifikat nakon završetka programa. Ovaj certifikat dokazuje da si kompetentno koristio OER u svom univerzitetskom podučavanju.
 • Tvoje ime kao Fellow će biti navedeno na stranici iMooX.at i tako pokazati tvoju predavačku predanost.
 • Prilike za umrežavanje unutar aktivne MOOC zajednice za moguće daljnje saradnje na polju univerzitetskog podučavanja
 • Možeš biti pozvan da radiš sa iMooX timom na akademskim objavama o korištenju MOOC-ova u podučavanju
 • Ako imaš bilo kakvih pitanja o fellowship programu molimo kontaktiraj iMooX tim na office@imoox.at.

Prethodni fellowships

Slika Natasha Doshi
Wissenschaftliches Schreiben Schritt für Schritt
Kurs
Slika Jana Herwig
Digitales Leben 3
Kurs
Slika Florentine Paudel
Was mach ich hier eigentlich? Die Bachelorarbeit schaffen!
Kurs