Vanliga frågor och kontakt

Hur kan vi hjälpa dig?

FAQ

Hur kan vi hjälpa dig?

  • iMooX arbetar efter mottot ”utbildning för alla” och erbjuder fri tillgång till onlinekurser som är öppna för alla (Massive Open Online Courses) om olika ämnen. De är kostnadsfritt tillgängliga för alla, oberoende av tid och plats. Vårt mål är att göra utbildningsinnehåll på universitetsnivå tillgängligt för en stor del av befolkningen, så att så många som möjligt kan vidareutbilda sig. Varje termin läggs nya spännande kurser ut på plattformen.

   Mer information om iMooX finns på sidan Om iMooX.

  Konton:

  • Du kan återställa ditt iMooX-lösenord när som helst genom att gå till denna adress: https://imoox.at/mooc/login/forgot_password.php.

   När du har angett ditt inloggningsnamn eller din e-postadress skickas ett e-postmeddelande till dig med vidare steg.

   Men om det står i e-postmeddelandet att lösenordet inte kan ändras med den här metoden skapades ditt konto ursprungligen med eduID.
  • ”Logga in med eduID” innebär att du har loggat in under ”Logga in” med eduID med inloggningsuppgifterna för din utbildningsinstitution. Dessa inloggningsuppgifter kan bara ändras direkt på din utbildningsinstitution.
  • Absolut, det kan du göra när som helst. För att göra detta klickar du på ditt användarnamn längst upp till höger och väljer ”Profil”. Nu visas fönstret ”Ta bort konto”. När du har markerat ”Jag är säker” och bekräftat kommer både kontot och alla relaterade data att raderas oåterkalleligen.

  Intyg:

  • Ja, du kan generera ett intyg som visar din aktuella status i kursen genom att klicka på ”Intyg” i huvudmenyn till vänster. På intyget står kursens namn, ditt namn, kursledarens namn och hur många/vilka enheter du har slutfört. För att få intyget måste vanligtvis alla aktiviteter i en enhet ha slutförts och minst 75 % av självutvärderingsfrågorna i kursen ha besvarats korrekt, om inte annat anges. Det ska uttryckligen påpekas att detta bara är en bekräftelse på aktivt deltagande från ett fritt registrerat användarkonto och att inga rättsliga anspråk uppstår på grund av detta.
  • Ditt för- och efternamn kan när som helst ändras i användarprofilen. Klicka på ditt namn eller användarnamn i det övre högra hörnet. Klicka på ”Redigera profil” och ändra ditt för- eller efternamn där.

  Handledda kurser och diskussionsforum:

  • I slutet av den handledda perioden ändras kursens status till självstudier. Allt innehåll fortsätter att vara tillgängligt. Under denna tid är diskussionsforumet också tillgängligt, men omodererat. Du kan se om det är en handledd kurs eller en självstudiekurs i översikten över alla kurser och på kursens hemsida.
  • Inlägg som publiceras i forumet som a) bryter mot upphovsrätten eller b) bryter mot tillämplig lag, eller vars innehåll är c) rasistiskt, d) pornografiskt, e) diskriminerande eller f) av stötande karaktär eller g) innehåller reklam, kommer att raderas i enlighet med användarriktlinjerna för iMooX-plattformen utan ytterligare varning. På samma sätt kommer de berörda användarna omedelbart tas bort från diskussionsforumen.
  • Du kommer som standard att få en avisering när någon svarar på dina inlägg i ett forum. Aviseringarna visas genom en klockikon längst upp till höger.
  • Om du utöver systemaviseringen vill få e-post klickar du på ditt användarnamn längst upp i högra hörnet, går till ”Profil”, ”Användarkonto” och väljer ”Inställningar”. Välj ”Aviseringsinställningar”, sök efter ”forum” och flytta växlingsknapparna (på och av) så att de aktiveras.

   Du kan dessutom ställa in hur ofta och i vilken form du vill få aviseringar om forumdiskussioner och om du automatiskt prenumererar på ett forum när du har skrivit ett inlägg där. Du hittar även denna inställning i ”Profil” > ”Användarkonto” > ”Inställningar”, i ”Foruminställningar”.
  • Forum discussions are primarily intended to enable course participants to exchange ideas and discuss open questions. Participants should help, support and discuss with each other. The course instructors mainly take on a moderator function in the discussion forums (see "Which contents are not tolerated in the discussion forum?") and will only take part in a content-related discussion if necessary. The extent of them intervening may vary depending on the course and might be part of the overall didactic-methodical concept of the course.

  Märken:

  • Märken är digitala bekräftelser i form av en bild med integrerad tilläggsinformation som intygar vissa prestationer. Det finns två olika typer av märken i iMooX: Den första typen av märke får du för varje enhet som du har slutfört. Du får dessutom ett märke när du har slutfört hela kursen.
  • Du kan samla märken lokalt på din dator eller online i så kallade ryggsäckar, organisera dem och dela dem via olika sociala nätverk. Du bestämmer själv vilka personer du delar märkena med och vilka märken du delar. Den mest använda ryggsäcken just nu är Badgr. Du kan nå den på följande URL: https://eu.badgr.com.

   När du skapar ett Badgr-konto är det viktigt att du använder samma e-postadress för Badgr-kontot som för ditt iMooX-konto, så att dina märken kan kontrolleras och laddas upp.
  • Du kan se vilka märken du har fått genom att klicka på ditt namn i det övre högra hörnet på iMooX.at och sedan på ”Hantera märken” i kategorin Inställningar. Här kan du se märkena från olika kurser som du har deltagit i.

   Direkt under varje märke finns en nedladdningsknapp. Klicka på den för att ladda ned märket. Spara filen på datorn, gå till webbsidan för din valda ryggsäck i din webbläsare och ladda upp märket till din ryggsäck. Du kan sedan dela dina märken på olika sätt eller göra dem offentligt tillgängliga.

   Om du vill lära dig mer om märken kan du gå in på dessa sidor:
   https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Badges
   https://openbadges.org/

  Andra frågor:

  • Du kan betygsätta en MOOC-kurs med 1 till 5 stjärnor. Detta är möjligt från 2 veckor efter registreringen eller från 2 veckor efter startdatumet. Du hittar alternativet att betygsätta kursen längst ned på respektive MOOC-kurs i avsnittet ”Mer”. Här kan du betygsätta kursen en gång genom att tilldela stjärnor. Betygsättningen är anonym.

   Om du vill ge mer feedback kan du göra det i kursens frågeformulär. Du kommer till formuläret genom att klicka på knappen ”Intyg”.
  • Det är ansvarig utbildningsenhet som avgör om en iMooX-kurs kan tillgodoräknas som vidareutbildning eller för studieledighet. Om MOOC-kursen är avsedd att vara godkänd av en viss institution finns det vanligtvis information om det på kursens hemsida. Förutom märken och intyget utfärdas eller undertecknas inga andra bevis eller intyg av iMooX.
  • Vi arbetar efter mottot ”Utbildning för alla” och vill säkerställa att kursinnehållet kan användas fritt efter publicering. Detta koncept svarar mot efterfrågan på kostnadsfria och öppet licensierade utbildningsresurser. iMooX förlitar sig generellt på de allmänt använda Creative Commons-licenserna (https://creativecommons.org/). Det är skaparen av kursen som bestämmer vilken licens en enskild kurs använder. Du hittar den i kursbeskrivningen under ”Licens”. Beakta dessa bestämmelser om du vill använda delar av kursen i samband med andra evenemang, kurser etc. Om du är osäker på exakt vad licensen tillåter, läs länken till bestämmelserna som finns tillgängliga på respektive språk.
  • Vi vill gärna höra mer om ditt intresse att erbjuda en MOOC-kurs på iMooX.at. Kontakta oss gärna på office@iMooX.at och berätta om dina planer. Vi kan då ha ett inledande möte för att diskutera gällande krav och alla kommande steg för en egen MOOC-kurs. Fyll gärna i moocMAKERmooc i förväg så att du förbereder dig för att skapa en egen MOOC-kurs.

  • Vissa frågor kan inte besvaras i avsnittet ”Vanliga frågor”. Kontakta oss uoch skicka dina önskemål, frågor, kommentarer, klagomål etc.

Kontakt

Adress:

Educational Technology

Münzgrabenstraße 36, 8010 Graz

Kontakt:

+43 316 873-8577

office@imoox.at