Česta pitanja i kontakt

Kako ti možemo pomoći?

Česta pitanja

Kako ti možemo pomoći?

  • Pod krilaticom „obrazovanje za sve“ iMooX nudi besplatne internetske tečajeve otvorene licence (Massive Open Online Courses) o raznim temama. Dostupni su svima zainteresiranima besplatno, neovisno o vremenu i mjestu. Naš je cilj učiniti obrazovni sadržaj sveučilišne razine dostupnim širokom dijelu stanovništva i omogućiti daljnje obrazovanje za što više ljudi. Svakog semestra platformi se dodaje više uzbudljivih tečajeva.

   Više informacija o iMooX-u na našoj stranici O iMooX-u.

  Računi:

  • MooX lozinku možete u svakom trenutku resetirati na sljedećoj adresi: https://imoox.at/mooc/login/forgot_password.php.

   Nakon unosa korisničkog imena ili e-adrese dobit ćete e-poruku s daljnjim koracima.

   Međutim, ako se u e-poruci navodi da se lozinka na ovaj način ne može promijeniti, to znači da ste račun prvi put otvorili s identifikacijskom oznakom eduID.
  • „Prijavi se eduID oznakom“ znači a ste pod „Prijava“ upisali eduID oznaku s pristupnim podacima vaše obrazovne ustanove. Te pristupne podatke možete promijeniti izravno u svojoj obrazovnoj ustanovi.
  • Naravno da možete, u svakom trenutku. Samo kliknite na svoje korisničko ime u desnom gornjem kutu i izaberite „Profil“. U odjeljku „Korisnički račun“ pojavljuje se prozor „Izbriši račun“. Nakon što označite „Siguran sam“ i to potvrdite, neopozivo se briše i račun i svi s njim povezani podaci.

  Svjedodžba:

  • Da, možete generirati svjedodžbu koja pokazuje vaš trenutačni napredak na tečaju klikom na opciju „Svjedodžba“ na glavnom izborniku s lijeve strane. Svjedodžba sadrži naziv tečaja, vaše ime, ime instruktora i broj i naziv cjelina koje ste završili. Za dobivanje svjedodžbe obično se moraju završiti sve aktivnosti unutar cjeline i mora biti točno odgovoreno najmanje 75% pitanja za samoocjenu unutar tečaja, ako nije definirano drukčije. Izričito se naglašava da je ovo jedina potvrda o aktivnom sudjelovanju za besplatno registrirani korisnički račun te da iz nje ne proizlaze nikakvi pravni zahtjevi.
  • Vaše ime i prezime mogu se u svakom trenutku promijeniti u korisničkom profilu. Kliknite na svoje ime ili korisničko ime u gornjem desnom kutu. Kliknite „Uredi profil“ i tu promijenite ime ili prezime.

  Vođeni tečajevi i forumi za raspravu:

  • Po završetku vođenog razdoblja, status tečaja mijenja se u samostalni tečaj, čime svi sadržaji ostaju dostupni bez naplate. U tom je razdoblju dostupan i forum za raspravu, ali bez moderiranja. U pregledu svih tečajeva i na početnoj stranici tečaja naći ćete naznaku je li tečaj vođen ili samostalan.
  • Objave na forumu kojima se a) krše autorska prava ili b) kojima se krše važeći propisi ili sadržaj kojih je c) rasistički, d) pornografski, e) diskriminatoran ili f) uvredljive prirode ili g) koje sadrže oglašavanje brisat će se u skladu s korisničkim smjernicama platforme iMooX bez posebnog upozorenja. Jednako tako, korisnici koji stave takve objave odmah će se ukloniti iz foruma.
  • Automatski ćete dobiti obavijest kad netko odgovori na vaše objave na forumu, a obavijest ćete pronaći na ikoni zvona u gornjem desnom kutu.
  • Ako pored objave sustava želite dobiti i poruku e-poštom, kliknite na svoje korisničko ime u gornjem desnom kutu, izaberite „Profil“, „Korisnički račun“ i izaberite „Preferencije". Izaberite „Preferencije obavijesti“, potražite „forum“ i pomaknite klizne gumbe (e-pošta i mobitel) tako da ih aktivirate.

   Pored toga, možete postaviti i koliko često i u kojem obliku želite dobivati obavijesti o raspravama na forumu, kao i hoćete li se automatski prijaviti na forum nakon što na njemu stavite objavu. Ovu ćete postavku pronaći i u „Profil“ > „Korisnički račun“ > „Preferencije“ unutar „Postavke foruma“.
  • Diskusije na forumima prvenstveno su namijenjene učesnicima kursa da međusobno razmjenjuju sadržaje i otvaraju pitanja o kojima će se raspravljati. Učesnici treba da pomažu i podržavaju jedni druge ili da uđu u diskusiju jedni s drugima. Predavači kursa prvenstveno preuzimaju kontrolnu funkciju u diskusionim forumima (pogledajte „Koji se sadržaj ne tolerira u forumu za raspravu? “) i samo će učestvovati u suštinskoj diskusiji ako je potrebno. Opseg ove funkcije može varirati ovisno o predmetu i stoga može biti dio cjelokupnog didaktičkog i metodičkog koncepta predmeta.

  Značke:

  • Značke su digitalne potvrde u obliku slike s uključenim dodatnim informacijama, kojima se potvrđuju određena postignuća. Na iMooX-u postoje dvije vrste značaka: Prva vrsta značke je ona koju dobivate za svaku završenu cjelinu. Pored toga, dobit ćete i značku za završetak tečaja kad završite cijeli tečaj.
  • Značke možete prikupljati lokalno na računalu ili online u tzv. ruksake, organizirati ih i dijeliti ih na raznim društvenim mrežama. Sami odlučujete s kim ćete dijeliti koje značke. Trenutačno se najčešće upotrebljavani ruksak zove Badgr. Možete ga naći na sljedećem URL-u: https://eu.badgr.com.

   Pri izradi Badgr računa vodite računa da e-adresa koju upotrebljavate za taj račun bude ista ona koju ste upotrijebili za iMooX račun, kako bi se značke mogle provjeriti i učitati.
  • Značke koje ste dobili možete pronaći klikom na svoje ime u gornjem desnom kutu na stranici iMooX.at, a zatim klikom na „Upravljanje značkama“ u kategoriji Preferencije. Tu možete vidjeti značke iz različitih tečajeva u kojima ste sudjelovali.

   Izravno ispod svake značke nalazi se opcija za preuzimanje. Za preuzimanje značke kliknite na tu opciju. Spremite datoteku na računalo, navigacijom dođite do internetske stranice izabranog ruksaka u svom pretraživaču i učitajte značku u svoj ruksak. Tada možete dijeliti značke na različite načine ili ih učiniti dostupnima javnosti.

   Ako želite saznati više o značkama, svakako će vam biti korisne sljedeće stranice:
   https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Badges
   https://openbadges.org/

  Ostala pitanja:

  • MOOC možete ocijeniti s 1 do 5 zvjezdica. To je moguće nakon proteka 2 tjedna od upisa ili 2 tjedna nakon datuma početka. Opciju ocjenjivanja tečaja možete pronaći na samom dnu odgovarajućeg MOOC-a pod naslovom „Više“. Tu možete jednom ocijeniti tečaj dodjelom zvjezdica. Ocjenjivanje tečaja je anonimno.

   Ako želite dati dodatne povratne informacije, to možete učiniti u upitniku o tečaju. Upitnik ćete pronaći klikom na opciju „Svjedodžba“.
  • Mogu li se za tečaj ponuđen na iMooX-u dati bodovi kao dodatno obrazovanje ili kao dopust u svrhu obrazovanja morate provjeriti izravno s nadležnim uredom. Ako je MOOC namijenjen za prihvaćanje od strane određene ustanove, informacije o tome obično se nalaze na početnoj stranici tečaja. Osim značaka i svjedodžbe, iMooX ne izdaje i ne potpisuje nikakve druge potvrde ni svjedodžbe.
  • U skladu s našom krilaticom „Obrazovanje za sve“, želimo biti sigurni da se sadržaj tečaja može besplatno upotrebljavati nakon objave. Ova ideja korespondira sa zahtjevom za besplatne obrazovne resurse otvorene licence. iMooX se uglavnom oslanja na licence Creative Commons koje su u širokoj uporabi (https://creativecommons.org/).Koju licencu pojedini tečaj ima u konačnici ovisi o kreatoru tečaja i ona se navodi u opisu tečaja pod naslovom „Licenca“. Ova pravila uzmite u obzir ako želite upotrijebiti dijelove tečaja u kontekstu drugih događaja, tečajeva, itd. Ako niste sigurni što konkretno pojedina licenca omogućuje, pročitajte poveznicu na propise, koji su dostupni na odgovarajućem jeziku.
  • Drago nam je čuti da vas zanima ponuda MOOC-a na iMooX.at. Slobodno nam se obratite na office@iMooX.at i recite nam svoje planove. Na početnom sastanku razgovarat ćemo o zahtjevima i svim daljnjim koracima prema vašem MOOC-u. Pored toga, slobodno unaprijed ispunite naš moocMAKERmooc ,što će vas pripremiti za izradu vlastitog MOOC-a.

  • Na neka se pitanja ne može odgovoriti u našim „Najčešćim pitanjima“? Obratite nam se i pošaljite nam zahtjeve, upite, komentare, pritužbe, itd.

Kontakt

Adresa:

Obrazovna tehnologija

Münzgrabenstraße 36, 8010 Graz

Kontakt:

+43 316 873-8577

office@imoox.at