1nG0 - Informatik Grundlagen Online

MOOC-serie

Projektteam 1nG0

9 Kurser

Om

eInformatics@Austria ist ein gefördertes Projekt zur Erstellung und Erprobung von Massive Open Online Courses (MOOCs) für die Grundlehre Informatik. Fünf österreichische Universitäten erstellen in diesem Projekt in Kooperation sieben MOOCs. Das gemeinsame Logo für die erstellten MOOCs ist "1nG0 - Informatik Grundlagen Online". Die erstellten Lehrvideos stehen allen Interessierten frei zur Verfügung. eInformatics@Austria ist ein Projekt des Clusters “Informatik und Digitale Kompetenzen“, gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung im Programm „Digitale und soziale Transformation in der Hochschulbildung“.

Kurser

Gratis och tillgängligt för alla!

iMooX är Österrikes utbildningsplattform med stort U. Det finns inga dolda kostnader – alla kurser på iMooX är gratis och tillgängliga för alla. När innehållet har rätt sorts licenser kan det dessutom återanvändas i dina lektioner, kurser eller andra utbildningsformer. Detta är möjligt tack vare finansieringen från det österrikiska förbundsministeriet för utbildning, vetenskap och forskning (BMBWF) som realiseras av Tekniska universitetet i Graz i samarbete med universitetet i Wien och våra många partners. Vad väntar du på? Registrera dig nu!

Visa alla kurser
Startpage Image