1nG0 - Informatik Grundlagen Online

Serie kursów MOOC

Projektteam 1nG0

9 Kursy

Informacje o

eInformatics@Austria ist ein gefördertes Projekt zur Erstellung und Erprobung von Massive Open Online Courses (MOOCs) für die Grundlehre Informatik. Fünf österreichische Universitäten erstellen in diesem Projekt in Kooperation sieben MOOCs. Das gemeinsame Logo für die erstellten MOOCs ist "1nG0 - Informatik Grundlagen Online". Die erstellten Lehrvideos stehen allen Interessierten frei zur Verfügung. eInformatics@Austria ist ein Projekt des Clusters “Informatik und Digitale Kompetenzen“, gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung im Programm „Digitale und soziale Transformation in der Hochschulbildung“.

Kursy

Bezpłatne i dla wszystkich!

iMooX to UNIKALNA austriacka platforma edukacyjna. Nie ma żadnych ukrytych kosztów - wszystkie kursy na platformie iMooX są bezpłatne i każdy może z nich korzystać. Ponadto na podstawie stosownych licencji można ponownie korzystać z treści w swoich własnych lekcjach, kursach lub działaniach edukacyjnych. Realizacja projektu była możliwa dzięki finansowaniu przez Federalne Ministerstwo Edukacji, Nauki i Badań (BMBWF), a został on wdrożony przez Uniwersytet Technologiczny w Grazu we współpracy z Uniwersytetem Wiedeńskim i wieloma partnerami. Na co jeszcze czekasz? Zarejestruj się teraz!

Wyświetl wszystkie kursy
Startpage Image