Kidney Disease in Old Age (the SCOPE project)
Kidney Disease in Old Age (the SCOPE project)
DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, SV, HE
Självstudier
Kidney Disease in Old Age (the SCOPE project)

Kidney Disease in Old Age (the SCOPE project)

Medical University of Graz

Prof. Regina Roller-Wirnsberger, MD, MMEProf. Sabine Zitta MD

Om

Varaktighet 3 units
Enhet 8 hours/unit
Licens CC BY-NC-ND 4.0
Deltagare 311
Tillgänglighet Obegränsad
Startdatum 1 oktober 2019
Kostnader € 0.00

Trailer för Kidney Disease in Old Age (the SCOPE project)

[Teaser] Kidney Disease in Old Age

  • 139
  • 4m08s
  • 1
Content Thumbnail Image

Den här videon levereras av YouTube, när du klickar på den skickas data till YouTube. Integritetspolicyn för YouTube är tillämplig.

Starta video

Allmän kursinformation

Kronisk njursjukdom/Chronic kidney disease (CKD) definieras som 3 månader av försämrad njurfunktion med påverkan på hälsan. CKD är ett viktigt folkhälsoproblem över hela världen, speciellt hos äldre personer. Evidensen visar att prevalensen ligger inom 12,0 % till 16,0 % av den vuxna befolkningen, men kan uppgå till över 50 % för personer i åldersgruppen 75+. Detta innebär att i framtiden kommer den åldrande befolkningen i industriländerna starkt bidra till en ökning av prevalensen för CKD med efterföljande komplikationer. I tillägg till detta har forskningen bekräftat att äldre individer med CKD kan ha en högre risk att utveckla funktionsbegränsningar och handikapp, inklusive försämrad fysisk funktion, skörhet, kognitiv nedsättning, synförsämring, undernäring och minskad muskelmassa.

Denna MOOC-kurs har som syfte att komma till rätta med dessa grundläggande kunskapsglapp genom att fokusera på CKD hos äldre och hur det påverkar möjligheterna till medicinsk behandling av äldre patienter. I kursen kommer vi att titta närmare på sjukdomsfysiologiska mekanismer som ligger bakom CKD, vi kommer att förklara diagnostiska genvägar för kontroll av njurfunktionen med fokus på äldre patienter, och förklara den komplexa hanteringen av dessa patienter på individbasis.

Innehåll

Kursinnehåll

Om kronisk njursjukdom/Chronic kidney disease (CKD) som definieras som närvaro av njurstruktur med funktionsavvikelser under mer än tre månaders tid med påverkan på hälsan hos äldre individer. Fastän CKD-förekomsten ökar och vikten av tidig diagnos för att förebygga komplikationer som slutstadie-njursjukdom (ESRD) är väletablerad, är emellertid screeningprogrammen i Europa mycket heterogena, fragmenterade, i de flesta fall baserade på opportunistiska föreställningar snarare än på strukturerade bedömningar av patienter. Den aktuella kursen syftar till att sammanföra all evidens-baserad information om CKD vid hög ålder, allt från molekylärt och patologiskt underliggande mekanismer, fallgropar vid diagnostik och kliniskt omhändertagande av CKD i hög ålder liksom guideline-baserade rekommendationer för daglig klinisk praxis.

Kursmål

Efter att ha följt denna kurs kommer studenterna att:

  • Känna till påverkan av åldrandets mekanismer på njurfunktionen
  • Känna till interaktionen mellan multisjuklighet och kronisk njursjukdom (CKD)
  • Känna till påverkan av CKD på individens återhämtningsförmåga, kognitiva och fysiska funktion
  • Kunna använda sig av laboratorietester för att erhålla mer precis bestämning av njurfunktionen vid hög ålder
  • Kunna avgöra en äldre patients behov vid CKD på ett holistisk och individuellt sätt

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om anatomin vad det gäller njurar, ben, muskelstruktur, fysiologin för njurfunktionen, endokrina och blodbildande system, grundläggande kunskaper om laboratorietestning av serum- och urinprover.

Kursförlopp

Kursen kommer delas in i tre olika moduler. Var och en av dessa moduler ger som mest 1,0 European Credit (ECTS). Följt av registrering kommer eleverna att delta i tre olika kurser om 10-15 minuter. Dessutom tillkommer informationsmaterial så som videofilmer. Det förväntas att studenterna genomgår en kort självskattning för varje underavdelning (delkurs) och svarar på 4 flervalsfrågor (MCQs), antingen typ-A eller Välj N. Självskattningen kan upprepas upp till högst 5 gånger. För att erhålla godkännande på deltagande krävs att minst 75 % rätt svar erhålls för varje quiz. Slutligen krävs en utvärdering av kursen av deltagarna för kvalitetssäkring av denna övningskurs. Genom att lämna sin feedback instämmer deltagarna i en anonym statistisk uppföljning och publicering av utvärderingen.

Intyg

Deltagandet verifieras med ett intyg, som inkluderar namn på deltagaren, kurstitel, antal erhållna ECT-poäng. Intyget baseras på 75 % korrekta svar i kursen. Elektiv ackreditering är möjlig om kursinnehållet accepteras av våra partneruniversitet och godkänd genom ett bedömningsformat som accepteras av våra partners lokalt.

Licens

Dieses Werk ist lizenziert unter einer CC BY-NC-ND 4.0

Fördergeber

EU Logo
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 634869
SCOPE Logo SCOPE – Screening for Chronic Kidney Disease among Older People across Europe Acknowledgement of support from the EC Grant Agreement n. 634869 (SCOPE)

Flyer

Download PDF Download PDF Download PDF Download PDF Download PDF Download PDF Download PDF Download PDF Download PDF
DE EN FR HE IT NL PL ES SV

Kursinstruktör

Prof. Regina Roller-Wirnsberger, MD, MMEProf. Sabine Zitta MD

Regina Roller-Wirnsberger utnämndes till professor i geriatrisk medicin och utveckling 2011 vid Medicinska Universitetet i Graz. Sedan dess har hon varit engagerad i olika EU-finansierade internationella och även nationella samarbetsprojekt, alla med fokus på komplex vårdhantering av geriatriska patienter.

Sabine Zitta har arbetat som rådgivare inom njursjukvård under mer än 25 år vid Medicinska Universitetet i Graz, Österrike. Hon har under lång tid stått för klinisk och forskningsexpertis vid laboratorietestning av njurfunktionen. Hon har också varit aktiv inom utbildningsutvecklingen på grundnivån och fortsättningsnivån under mer än två decennier.

Konsortiet för SCOPE-projektet innefattar 9 partners. Logga för respektive deltagare i projektet finns på startsidan för MOOC. För ytterligare information om vilka partners som ingår, vänligen se respektive universitets hemsida. För ytterligare information om SCOPE-projektet vänligen se hemsidan för projektet (http://www.scopeproject.eu).

Logga in & registrera För närvarande: 311 Deltagare

Gratis för alla € 0.00

Partners

INRCA Logo
(Projekt Koordinator)
Erasmus MC Rotterdam Logo
FAU Logo Bellvitge Hospital Universitari Logo
BUG Logo Uppsala Universitet Logo
Logo MedUni Graz
SERMAS Logo
Medical University of Lodz Logo

Medical University of Graz

Medical University of Graz

Graz

4091 Deltagare
6 Kurser
Genomsnittligt omdöme

Betyg

Kidney Disease in Old Age (the SCOPE project)

5 stjärnor
10
4 stjärnor
0
3 stjärnor
0
2 stjärnor
0
1 stjärnor
0