Kidney Disease in Old Age (the SCOPE project)
Kidney Disease in Old Age (the SCOPE project)
DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, SV, HE
Do nauki samodzielnej
Kidney Disease in Old Age (the SCOPE project)

Kidney Disease in Old Age (the SCOPE project)

Medical University of Graz

Prof. Regina Roller-Wirnsberger, MD, MMEProf. Sabine Zitta MD

Informacje o

Czas trwania 3 units
Jednostka kursu 8 hours/unit
Licencja CC BY-NC-ND 4.0
Uczestnicy 311
Dostępność Nieograniczony
Data rozpoczęcia 1 października 2019
Koszt € 0.00

Zwiastun kursu Kidney Disease in Old Age (the SCOPE project)

[Teaser] Kidney Disease in Old Age

  • 139
  • 4m08s
  • 1
Content Thumbnail Image

Ten film znajduje się w serwisie YouTube; gdy na niego klikniesz, dane zostaną przesłane do serwisu YouTube. Obowiązuje polityka prywatności serwisu YouTube.

Wyświetl film

Ogólne informacje o kursie

Przewlekła choroba nerek (CKD) jest definiowana jako nieprawidłowości funkcji lub struktury nerek utrzymujące się ponad 3 miesiące z implikacjami dla zdrowia. CKD jest ważnym problemem zdrowia publicznego na całym świecie, szczególnie u osób starszych. Badania wskazują, że chociaż częstość występowania choroby wynosi od 10,2% do 16,0% w populacji dorosłych, może wzrosnąć do ponad 50% w grupie osób 75+.

Sugeruje to, że przyszłemu starzeniu się populacji w krajach uprzemysłowionych będzie towarzyszył wzrost częstości występowania CKD i jej powikłań. Ponadto badania potwierdziły, że osoby starsze z CKD mogą być narażone na większe ryzyko wystąpienia dysfunkcji sprawności i samej niepełnosprawności, w tym upośledzenia funkcji fizycznych, wystąpienia zespołu słabości, zaburzeń poznawczych, zaburzeń widzenia, niedożywienia i sarkopenii.

Proponowany przez nas kurs ma na celu uzupełnienie braków w podstawowej wiedzy dotyczącej CKD w starszym wieku oraz konsekwencji tego schorzenia dla zarządzania opieką medyczną nad pacjentami w starszym wieku. Przedstawione zostaną mechanizmy patofizjologiczne leżące u podstaw CKD, a także ścieżki diagnostyczne czynności nerek, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pacjentów starszych oraz w oparciu o studia przypadków wyjaśnione zostanie złożone zarządzanie opieką nad tymi pacjentami.

Treść

Treść kursu

Przewlekła choroba nerek (CKD) jest definiowana jako nieprawidłowości funkcji lub struktury nerek utrzymujące się ponad 3 miesiące z implikacjami dla zdrowia, szczególnie wśród osób starszych. Chociaż częstość występowania CKD rośnie i znaczenie wczesnej diagnostyki w celu zapobiegania powikłaniom, takim jak schyłkowa niewydolność nerek (ESRD), jest dobrze ugruntowana, jednak programy badań przesiewowych w Europie są bardzo niejednorodne, fragmentaryczne i w większości przypadków oparte raczej na oportunistycznej niż ustrukturyzowanej analizie pacjentów. Obecny kurs ma na celu zgromadzenie wszystkich opartych na dowodach informacji na temat CKD w starszym wieku, od mechanizmów molekularnych i patologicznych leżących u podstaw CKD przez pułapki diagnostyczne do klinicznego zarządzania CKD w starszym wieku, a także przedstawienie opartych na zaleceniach wytycznych dotyczących codziennej praktyki klinicznej.

Cele kursu

Po ukończeniu kursu student będzie:

  • znać wpływ mechanizmów starzenia się na czynność nerek
  • znać interakcję wielochorobowości i przewlekłej choroby nerek (CKD)
  • znać wpływ CKD na indywidualną odporność, funkcje poznawcze i fizyczne
  • być w stanie określić zestawy testów laboratoryjnych, które zostaną wykorzystane do dokładnego określenia funkcji nerek w starszym wieku
  • być w stanie rozważyć potrzeby osoby starszej z CKD w sposób całościowy i spersonalizowany

Wymagana wiedza wstępna

Podstawowa wiedza na temat anatomii nerek, kości, budowy mięśni, fizjologii funkcji nerek, układu hormonalnego i układu krwiotwórczego, podstawowa wiedza na temat analizy laboratoryjnej próbek surowicy i moczu.

Procedura kursu

Kurs podzielony jest na trzy różne moduły. Każdy z modułów umożliwia pobranie 1,0 europejskiego kredytu (ECTS). Po rejestracji uczniowie uczęszczają na trzy różne kursy trwające 10–15 minut. Dodatkowo wraz z filmami dostarczane są materiały informacyjne. Studenci powinni poddać się krótkiej samoocenie po każdym z modułów (części kursu), odpowiadając na 4 pytania wielokrotnego wyboru (MCQ), zarówno w stylu Typ-A, jak i Pick-N. Samoocenę można powtórzyć maksymalnie 5 razy. Aby otrzymać potwierdzenie uczestnictwa, w każdym quizie należy uzyskać do co najmniej 75%. Na koniec uczestnicy są proszeni o ocenę kursu w celu zapewnienia wysokiej jakości szkolenia. Dzięki przekazaniu informacji zwrotnej uczestnicy zgadzają się na anonimową analizę statystyczną i publikację ocen.

Certyfikat

Uczestnictwo kończy się uzyskaniem certyfikatu, który zawiera imię i nazwisko uczestnika, tytuł kursu oraz uzyskane punkty ECTS. Certyfikat jest oparty o pozytywnej w 75% ocenie po kursie. Akredytacja jako fakultatywna jest możliwa, jeśli treść kursu jest akceptowana przez partnerskie uniwersytety i zatwierdzona według obowiązujących formatów oceny.

Licencja

Dieses Werk ist lizenziert unter einer CC BY-NC-ND 4.0

Fördergeber

EU Logo
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 634869
SCOPE Logo SCOPE – Screening for Chronic Kidney Disease among Older People across Europe Acknowledgement of support from the EC Grant Agreement n. 634869 (SCOPE)

Flyer

Download PDF Download PDF Download PDF Download PDF Download PDF Download PDF Download PDF Download PDF Download PDF
DE EN FR HE IT NL PL ES SV

Osoba prowadząca kurs

Prof. Regina Roller-Wirnsberger, MD, MMEProf. Sabine Zitta MD

Regina Roller-Wirnsberger została profesorem medycyny geriatrycznej i programów nauczania w 2011 roku na Uniwersytecie Medycznym w Graz. Od tego czasu bierze udział w kilku finansowanych ze środków międzynarodowych i krajowych projektach, które koncentrują się na kompleksowym zarządzaniu opieką nad pacjentami geriatrycznymi.

Sabine Zitta pracuje od ponad 25 lat jako konsultant nefrologii na Uniwersytecie Medycznym w Graz w Austrii. Ma wieloletnie doświadczenie kliniczne i badawcze w laboratoryjnych testach oceny czynności nerek. Od ponad dwudziestu lat aktywnie uczestniczy w rozwoju edukacji na poziomie licencjackim i ustawicznym szkoleniu zawodowym.

W projekt SCOPE jest realizowany przez 9 partnerów. Logo poszczególnych uczestników projektu znajdują się na stronie początkowej kursu/MOOC. W celu uzyskania większej ilości informacji na temat partnerów, zapraszamy na strony internetowe współpracujących uczelni. Natomiast więcej informacji na temat projektu SCOPE można znaleźć na stronie internetowej projektu (http://www.scopeproject.eu).

Zaloguj się i zapisz Obecnie: 311 Uczestnicy

Bezpłatny dla wszystkich € 0.00

Partnerzy

INRCA Logo
(Projekt Koordinator)
Erasmus MC Rotterdam Logo
FAU Logo Bellvitge Hospital Universitari Logo
BUG Logo Uppsala Universitet Logo
Logo MedUni Graz
SERMAS Logo
Medical University of Lodz Logo

Medical University of Graz

Medical University of Graz

Graz

4092 Uczestnicy
6 Kursy
Średnia ocena

Ocena

Kidney Disease in Old Age (the SCOPE project)

5 gwiazdki (gwiazdek)
10
4 gwiazdki (gwiazdek)
0
3 gwiazdki (gwiazdek)
0
2 gwiazdki (gwiazdek)
0
1 gwiazdki (gwiazdek)
0