Kidney Disease in Old Age (the SCOPE project)
Kidney Disease in Old Age (the SCOPE project)
DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, SV, HE
Self-study
Kidney Disease in Old Age (the SCOPE project)

Kidney Disease in Old Age (the SCOPE project)

Medical University of Graz

Prof. Regina Roller-Wirnsberger, MD, MMEProf. Sabine Zitta MD

About

Duration 3 units
Unit 8 hours/unit
Licence CC BY-NC-ND 4.0
Participants 311
Availability Unlimited
Start Date 1 oktober 2019
Costs € 0.00

Trailer for Kidney Disease in Old Age (the SCOPE project)

[Teaser] Kidney Disease in Old Age

  • 139
  • 4m08s
  • 1
Content Thumbnail Image

This video is hosted by YouTube, clicking on it will send data to YouTube. The privacy policy of YouTube applies.

Start video

General Course Information

Chronische nierziekte (CKD) wordt gedefinieerd als verandering van de nierstructuur of afname van de nierfunctie gedurende meer dan drie maanden met gevolgen voor de gezondheid. CKD is een belangrijk volksgezondheidsprobleem wereldwijd, vooral bij ouderen. Er zijn aanwijzingen dat, waar de prevalentie van de ziekte varieert tussen 10,2% en 16,0% bij de volwassen bevolking, dit kan oplopen tot meer dan 50% onder de 75+ leeftijdsgroep. Dit suggereert dat de toekomstige vergrijzing in de geïndustrialiseerde landen gepaard zal gaan met een toename van de prevalentie van CKD en de complicaties ervan. Bovendien heeft onderzoek bevestigd dat oudere personen met CKD mogelijk een hoger risico lopen op het ontwikkelen van functionele en andere beperkingen, waaronder een verminderde fysieke functie, kwetsbaarheid, cognitieve stoornissen, slechtziendheid, ondervoeding en sarcopenie.

Deze MOOC beoogt lacunes in de basiskennis te dichten op het gebied van CKD op oudere leeftijd en de implicaties ervan voor het medisch benadering van oudere patiënten in het algemeen. Het zal ingaan op pathofysiologische mechanismen die aan CKD ten grondslag liggen, het zal diagnostische stappen voor nierfunctie uitleggen met een focus op oudere patiënten en het zal ook het complexe zorgmanagement uitleggen, op casussen gebaseerd.

Content

Course Content

Chronische nierziekte (CKD) wordt gedefinieerd als de aanwezigheid van afwijkingen in de nierstructuur of nierfunctie gedurende meer dan drie maanden met gevolgen voor de gezondheid, vooral bij ouderen. Hoewel de prevalentie van CKD toeneemt en het belang van een vroege diagnose om complicaties zoals eindstadium nierziekte (ESRD) te voorkomen al goed is erkend, zijn de screeningsprogramma's in Europa zeer heterogeen, gefragmenteerd en meestal niet gebaseerd op gestructureerde beoordeling van patiënten. De huidige cursus is gericht op het samenbrengen van alle evidence-based informatie over CKD op oudere leeftijd, variërend van moleculaire en pathologische onderliggende mechanismen, valkuilen van diagnostiek en klinische behandeling van CKD op oudere leeftijd, evenals op richtlijnen gebaseerde aanbevelingen voor de dagelijkse klinische praktijk.

Course Goals

Na deze cursus zullen studenten:

  • de impact van verouderingsmechanismen op de nierfunctie kennen
  • de interactie van multimorbiditeit en chronische nierziekte (CKD) kennen
  • de impact van CKD op individuele veerkracht, cognitieve en fysieke functie kennen
  • laboratoriumtestsystemen kunnen benoemen die moeten worden gebruikt voor de nauwkeurige bepaling van de nierfunctie op oudere leeftijd
  • op een holistische en gepersonaliseerde manier rekening kunnen houden met de behoefte van een oudere persoon met CKD

Previous Knowledge

Basiskennis van anatomie van nier, bot, spierstructuur, fysiologie van nierfunctie, hormoonhuishouding en hematopoëse, basiskennis van laboratoriumtests van bloedserum- en urinemonsters.

Course Procedure

De cursus is verdeeld in drie verschillende modules. Met elk van de modules kan 1,0 European Credit (ECTS) worden verzameld. Na registratie volgen de studenten drie verschillende cursussen van 10-15 minuten. Bovendien wordt bij de video's informatiemateriaal verstrekt. Verwacht wordt dat studenten een korte zelfevaluatie van elk subonderwerp (cursus) ondergaan, waarbij ze 4 multiple choice vragen (MCQ's) beantwoorden, in Typ-A- of Pick-N-stijl. Zelfbeoordeling mag maximaal 5 keer worden herhaald. Om een bewijs van deelname te ontvangen, moet bij elke quiz minstens 75% worden bereikt. Ten slotte wordt een evaluatie van de cursus gevraagd aan de deelnemers voor kwaliteitsborging van de training. Met het verstrekken van de feedback stemmen de deelnemers in met een anonieme statistische verwerking en publicatie van evaluaties.

Certificate

Deelname wordt bevestigd met een certificaat, dat de naam van de deelnemer, de titel van de cursus en de behaalde ECTS omvat. Het certificaat is gebaseerd op een 75% positieve beoordeling na de cursus. Accreditatie als keuzevak is mogelijk als de cursusinhoud wordt goedgekeurd door partneruniversiteiten en de goedkeuring door een beoordelingsformaat dat door partners lokaal wordt geaccepteerd.

Licence

Dieses Werk ist lizenziert unter einer CC BY-NC-ND 4.0

Fördergeber

EU Logo
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 634869
SCOPE Logo SCOPE – Screening for Chronic Kidney Disease among Older People across Europe Acknowledgement of support from the EC Grant Agreement n. 634869 (SCOPE)

Flyer

Download PDF Download PDF Download PDF Download PDF Download PDF Download PDF Download PDF Download PDF Download PDF
DE EN FR HE IT NL PL ES SV

Course Instructor

Prof. Regina Roller-Wirnsberger, MD, MMEProf. Sabine Zitta MD

Regina Roller-Wirnsberger werd in 2011 benoemd tot hoogleraar Geriatrische geneeskunde en curriculaire ontwikkeling aan de Medische Universiteit van Graz. Sindsdien is ze betrokken bij verschillende door de EU gefinancierde internationale en ook nationale samenwerkingsprojecten, allemaal met een focus op complex zorgmanagement van geriatrische patiënten.

Sabine Zitta werkt al meer dan 25 jaar als consultant voor nefrologie aan de Medische Universiteit van Graz, Oostenrijk. Ze heeft een langdurige klinische en onderzoeksexpertise in laboratoriumtesten van de nierfunctie. Ze is ook al meer dan twee decennia actief betrokken bij onderwijsontwikkeling voor de bachelor opleiding en permanente professionele training.

Het consortium van het SCOPE-project bestaat uit 9 partners. De logo's van de respectieve deelnemers aan het project staan op deze startpagina van de MOOC. Ga voor meer informatie over de verschillende partners naar de homepages van de aangesloten universiteiten. Ga voor meer informatie en informatie over het SCOPE-project naar de website van het project (http://www.scopeproject.eu).

Login & Enrol Currently: 311 Participants

Free for all € 0.00

Partners

INRCA Logo
(Projekt Koordinator)
Erasmus MC Rotterdam Logo
FAU Logo Bellvitge Hospital Universitari Logo
BUG Logo Uppsala Universitet Logo
Logo MedUni Graz
SERMAS Logo
Medical University of Lodz Logo

Medical University of Graz

Medical University of Graz

Graz

4092 Participants
6 Courses
Average rating

Rating

Kidney Disease in Old Age (the SCOPE project)

5 stars
10
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 stars
0