Chefs in future integrated health care
 Chefs in future integrated health care
DE, EN, IT, NL, PT
Self-study
 Chefs in future integrated health care

Chefs in future integrated health care

Medical University of Graz

Univ.-Prof.in Dr.in Regina Roller-Wirnsberger, MME namens het consortium van het Erasmus+ gefinancierde NECTAR project (aN Eu Curriculum for Chef gasTro-engineering in primAry food caRe)

About

Duration 2 units
Unit 3 hours/unit
Licence CC BY-NC-SA 4.0
Participants 188
Availability Unlimited
Start Date 10 oktober 2022
Costs € 0.00

Trailer for Chefs in future integrated health care

Trailer "Chefs in future integrated health care" | iMooX.at

  • 434
  • 3m54s
Content Thumbnail Image

This video is hosted by YouTube, clicking on it will send data to YouTube. The privacy policy of YouTube applies.

Start video

General Course Information

De bevordering van actief en gezond ouder worden gedurende de gehele levensloop is een essentiële doelstelling van de hedendaagse samenleving. Steeds meer wordt ingezien dat krachtige gezondheidsbevorderingsstrategieën nodig zijn om leeftijdsgebonden ziekten, die op hun beurt de functionaliteit en het zelfstandig leven kunnen aantasten, te voorkomen of uit te stellen. In dit verband is een gezonde, smakelijke en op de behoeften afgestemde voeding een doeltreffende strategie om ondervoeding, sarcopenie en broosheid te bestrijden of uit te stellen, en aldus de levenskwaliteit van de mensen te verbeteren en te voorkomen dat oudere volwassenen ziekten en handicaps oplopen. De kwaliteit, smaak en samenstelling van voedsel beïnvloeden niet alleen de voedingsinname en -consumptie, maar ook de levenskwaliteit van patiënten en ouderen zelf. Vooral in de gezondheids- en sociale zorg moet veel aandacht worden besteed aan factoren zoals de leeftijd van de individuele persoon, ziekte gerelateerde aandoeningen, alsook de kwaliteit, de voedingswaarde en de smaak van het aangeboden voedsel, om adequate voeding voor patiënten te garanderen. Bijgevolg moeten de aangeboden maaltijden voldoen aan kwaliteitsnormen en voorzien in individuele voedingsbehoeften, waarbij rekening wordt gehouden met voedingsvoorkeuren en individuele problemen bij de voedselinname.

Gezien de toenemende relevantie van het beroep van chef-kok in deze context en met name voor het toekomstige voedingszorgteam in de setting van de sociale en gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg), is het de bedoeling om de huidige kwalificatietekorten van dit professionele beroep te dichten door middel van een pilootcursus en de huidige MOOC.


Content

Course Content

Deze MOOC biedt informatie ...

  • over onderwerpen met betrekking tot voeding en ziekte, alsmede hun tweerichting interacties
  • over evaluatie- en controleprocedures voor patiënten/cliënten in deze context
  • over het ontwikkelen van recepten en het gebruik en de aanpassing van kooktechnieken afhankelijk van de zorgsetting en de cliënt

Deze cursus (inhoud) richt zich tot:

  • personen die deelnemen aan de bijbehorende pilot cursus
  • personen die in principe geïnteresseerd zijn in de vakgebieden en er kennis over willen opdoen

Previous Knowledge

Basiskennis van het plannen, bereiden en serveren van maaltijden in de gemeenschapszorg, alsook van kooktechnieken, voedselkwaliteit en voedselhygiëne en -veiligheid zijn nuttig.


Course Procedure

De cursus bestaat in totaal uit twee onderdelen. Na registratie en inschrijving volgen de deelnemers deze twee eenheden, die elk zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken. Naast korte video's in de vorm van lezingen of interviews over de belangrijkste aspecten, ontvangen de deelnemers extra leermateriaal over het onderwerp. Elke unit wordt afgesloten met een korte zelfbeoordeling bestaande uit ten minste 8 meerkeuzevragen. De modules kunnen zo vaak als gewenst worden herhaald, maar de zelfbeoordeling kan maximaal 5 keer worden herhaald. Om een deelname-erkenning te ontvangen, is een positieve afronding van de self-assessments vereist, waarbij bij elke quiz minstens 75% moet worden gehaald. Ten slotte moet een cursusevaluatie worden ingevuld ten behoeve van de kwaliteitsborging van de online cursus. In het kader van de feedback gaan de deelnemers akkoord met een anonieme statistische uitwerking en publicatie van de evaluaties.


Certificate

Voor actieve deelname aan de cursus ontvangt u een automatisch certificaat met daarop uw gebruikersnaam, de cursusnaam en de afgeronde lessen. Wij willen erop wijzen dat dit certificaat slechts bevestigt dat de gebruiker ten minste 75% van de zelfbeoordelingsvragen correct heeft beantwoord.


Licence

Dit werk is gelicenseerd onder een CC BY-NC-SA 4.0

 Gefinancieerd door


This project has received funding from the Erasmus+ Program of the European Union under AGREEMENT NUMBER – 621707-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA2-SSA

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Als u meer wilt weten over het project, de voortgang en/of de resultaten, volg ons dan op www.nectar-project.eu of op de sociale mediakanalen LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/nectar-project/) en Twitter (https://twitter.com/ProjectNectar).

Course Instructor

Univ.-Prof.in Dr.in Regina Roller-Wirnsberger, MME namens het consortium van het Erasmus+ gefinancierde NECTAR project (aN Eu Curriculum for Chef gasTro-engineering in primAry food caRe)
Univ.-Prof.in Dr.in Regina Roller-Wirnsberger, MME namens het consortium van het Erasmus+ gefinancierde NECTAR project (aN Eu Curriculum for Chef gasTro-engineering in primAry food caRe)

Regina Roller-Wirnsberger werd in 2011 benoemd tot professor voor Geriatrische Geneeskunde en competentiegerichte Curriculaire Ontwikkeling aan de Medische Universiteit van Graz. Sindsdien is zij betrokken bij verschillende door de EU gefinancierde internationale en nationale samenwerkingsprojecten met een focus op complex zorgmanagement van geriatrische patiënten en het verbeteren van opleidingsmogelijkheden op dit gebied.

Het consortium van het NECTAR project bestaat uit 12 partners. De logo's van de respectieve partners in de projecten staan hieronder vermeld. Voor meer informatie over de verschillende partners kunt u terecht op de homepages van de aangesloten organisaties of op de homepage van het nectar-project (http://www.nectar-project.eu/).

Login Currently: 188 Participants

Free for all € 0.00

Partners

Medical University of Graz

Medical University of Graz

Graz

3867 Participants
6 Courses
Average rating
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners

Rating

Chefs in future integrated health care

5 stars
3
4 stars
1
3 stars
0
2 stars
0
1 stars
0