ElectrONiX - Amplifiers
DE, EN, HR, BS
Samostalni
ElectrONiX - Amplifiers

ElectrONiX - Amplifiers

Graz University of Technology

Institute of Electronics

O kursu

Trajanje 7 units
Cjelina 4 hours/unit
Licenca CC BY 4.0
Učesnici 747
Dostupnost Neograničeno
Datum početka 22. februar 2022.
Cijena € 0.00

Video najava za ElectrONiX - Amplifiers

ElectrONiX MOOC Series - Online Courses on Basics of Analog and Digital Electronics and Amplifiers

 • 2586
 • 1m15s
 • 36
Content Thumbnail Image

Ovaj videozapis je na YouTubeu i klikom na njega podaci se šalju YouTubeu. Primjenjuju se pravila zaštite ličnih podataka usluge YouTube.

Pokreni videozapis

Opći podaci o kursu

Elektronika je znanost o kontroli električne struje. Vjerojatno najvažniji kontrolni elementi koji su nam dostupni u mikroelektronici su tranzistori i diode. Oni se koriste kao “ventili” s kojima se mogu izgraditi složeni krugovi pojačala.

Ali kako takva pojačala rade? Kako se mogu izračunati i dimenzionirati sklopovi s takvim svojstvima?

Sadržaj

Sadržaj kursa

U ovom MOOC-u obrađena su osnovna svojstva dioda i različitih tipova tranzistora, kao i njihova upotreba u različitim krugovima pojačala. Cilj je pružiti matematičke alate kao i praktično razumijevanje kako bi se mogli samostalno dimenzionirati strujni krugovi pojačala. U tu svrhu dostupni su brojni izračuni, simulacije i praktični primjeri kako bi se na kraju kursa moglo izgraditi jednostavno audio pojačalo, kao i steći opsežna znanja o funkciji i upotrebi operacijskih pojačala.

Tečaj je podijeljen u pet dijelova:

 1. Temeljne komponente
  • Diode
  • Bipolarni tranzistori
  • MOSFET-i
 2. Izvori struje
 3. Tranzistorska pojačala
 4. Diferencijalna pojačala
 5. Operacijska pojačala

Ciljevi kursa

Ciljevi učenja svakog odjeljka podijeljeni su u četiri taksonomske razine ciljeva učenja i ponovno su detaljno opisani u odgovarajućim odjeljcima. Radi jasnoće, ovdje su navedeni samo ciljevi učenja najviše taksonomske razine.

 • Odaberite prikladnu diodu za navedenu primjenu i izračunajte odgovarajuće serijske otpornike.
 • Odaberite, izračunajte i izgradite prikladne komponente za zadana strujna kola s MOSFET-ima i bipolarnim tranzistorima.
 • Odaberite odgovarajuće komponente za zadani strujni krug izvora struje, strujnog ogledala i izvora referentnog napona.
 • Razvijte naponsko pojačalo od strujnog pojačala.
 • Dizajnirajte diferencijalno pojačalo na temelju zadanih parametara.
 • Odaberite odgovarajuće tranzistore za projektiranje diferencijalnog pojačala na temelju zadanih parametara uz pomoć njihovih tehničkih listova.
 • Odaberite i dimenzionirajte strujni krug operacijskog pojačala za zadani ulazni i izlazni napon.
 • Razvijte način podešavanja offset napona u danom krugu operacijskog pojačala.
 • Koristeći ulazni i izlazni signal, identificirajte uzrok neidealnog ponašanja u krugu operacijskog pojačala.

Predznanje

MOOC pretpostavlja samo neka osnovna znanja iz elektrotehnike. Ovo uključuje:

 • Ohmov zakon,
 • Kirchhoffova pravila,
 • Naizmjenična i istosmjerna struja,
 • Osnove električnih komponenti (otpornik, zavojnica, kondenzator, izvori napona i struje).

Način provođenja kursa

Svaka jedinica je strukturirana na sljedeći način:

 1. Prvi videozapisi postavljaju teorijske temelje svake jedinice.
 2. Nakon ovih videa slijedi dobrovoljni test radi provjere teoretskog znanja.
 3. Sljedeći blok bavi se praktičnim primjerima,
 4. ponovno slijedi dobrovoljni test.
 5. Za posebno motivirane nudimo dodatni materijal. To mogu biti simulacijski primjeri ili detaljne razrade lekcija.
 6. Konačno, slijedi obavezni test. Za dobivanje certifikata potrebno je ostvariti najmanje 75% bodova.
 7. Pozitivno završen test rezultira dobivanjem bedža.

Pitanja se mogu postavljati u popratnom forumu. Na njih tada mogu odgovoriti i kreatori tečaja i sudionici.

Certifikat

Za aktivno sudjelovanje na tečaju dobit ćete automatski certifikat koji uključuje vaše korisničko ime, naziv tečaja kao i završene lekcije. Želimo istaknuti da ovaj certifikat samo potvrđuje da je korisnik točno odgovorio na najmanje 75% pitanja na obaveznom testu.

Osim toga, za svaku jedinicu izrađuje se bedž koji se može preuzeti kao slika.

Licenca

Ovo djelo je licencirano pod CC BY 4.0. Ovo uključuje sve slike osim svih logotipa.

Kursevi

Ovaj tečaj se može pohađati paralelno s tečajem "Elektronische Schaltungstechnik 1, VO"/"Electronic Circuit Design 1, L" na Tehničkom Univerzitetu u Grazu.

Na društvenim mrežama

Voditelj kursa

Institute of Electronics
Institute of Electronics
Voditelji programa

Michael Fuchs

ElectrONiX MOOC Team:

Dominik Zupan, Patrick Schrey, Nikolaus Czepl

Sabrina Koffler, Clara Scheiber, Thomas Schwar, Christoph Maier

Uređivanje videa i zvuka:

Jeremias Hutegger, Daniel Brantner (LLT TU Graz), Stefan Janisch (LLT TU Graz)

Prijevod:

Ćazim Sinanagić

Prijavi i upiši Trenutno: 747 Učesnici

Besplatno za sve € 0.00

Partneri

Ovaj MOOC financiran je od strane projekta METIS ("MicroElectronics, Training, Industry and Skills") u okviru programa Erasmus+ Europske unije. Više informacija o projektu dostupno je na  https://www.metis4skills.eu/.

Graz University of Technology

Graz University of Technology

Graz

18799 Učesnici
63 Kursevi
Prosječna ocjena
Partneri
Partneri

Ocjena

ElectrONiX - Amplifiers

5 zvjezd.
14
4 zvjezd.
1
3 zvjezd.
1
2 zvjezd.
1
1 zvjezd.
0