Making Young Social Innovators

 • free € 0,- for all
 • Start date15.05.2020
 • available until30.09.2021
 • 4 week(s)2 hour(s)/week
 • Course lecturers from the DOIT project
 • Creative CommonsLicense CC BY
English

General information about the course


   Splošne informacije

Ustvarjanje mladih socialnih inovatorjev: Novi pristopi k izobraževanju mladih v kreativnosti, socialni inovativnosti in podjetnostnih veščinah v okviru izdelovalnih laboratorijev

 • Kako lahko mladi sodelujejo pri iskanju ustvarjalnih rešitev za družbene izzive?
 • Kako lahko zasnujemo zanimivo, smiselno in praktično ustvarjalno delavnico, ki bi jo izvedli v izdelovalnem laboratoriju?
 • Kako lahko pri mladih spodbudimo podjetnosten in inovativen način razmišljanja?

V spletnem tečaju se boste naučili, kako pri mladih razviti kreativen in inovativen način razmišljanja, s katerim bodo sposobni reševati družbene izzive. Tečaj nudi praktične in učinkovite metode, ki so jih razvili izkušeni evropski strokovnjaki s področja poučevanja in inovativnosti, izdelovanja in ustvarjalnosti, ki sodelujejo pri razvoju učnega programa, delavnic in orodij v sklopu Evropskega projekta za inovacije DOIT: https://www.doit-europe.net.

Tečaj je posebej prilagojen in primeren za učitelje, ki poučujejo na osnovnošolski in srednješolski ravni, mentorjem in delujočim v izdelovalnih laboratorijih in drugim zainteresiranim izobraževalcem in inštruktorjem s področja inoviranja in ustvarjalnosti, ki delajo z otroki od 6 do 16 let.

Pričetek: petek, 15. maja 2020. Trajanje: 4 tedne, do 2 uri na teden.

Tečaj poteka v angleščini.  

Course content


  Vsebina tečaja

Tečaj je sestavljen iz štirih enot, vsaka od njih traja en teden:

1. teden, 15.maj 2020:
Uvod: Kako lahko mladi sodelujejo pri iskanju ustvarjalnih rešitev za družbene probleme

Najprej bo predstavljenih sedem korakov učnega načrta DOIT kot pristop k zgodnjemu učenju podjetnostnih veščin. Vsi udeleženci se bodo spoznali s funkcionalnostmi spletne platforme in imeli možnost, da se predstavijo drugim udeležencem.

2. teden, 22.maj 2020:
Zasnova delavnic in projektov: Kako načrtovati delavnice in projekte za socialno inoviranje

Predstavljenih bo več primerov delavnic, v katerih so otroci razvili prototipe in jih nato predstavili šoli, staršem, predstavnikom lokalnih podjetij, snovalcem politik in drugim. Primeri prihajajo tako iz šol kot iz izvenšolskih okolij, z otroki od 6 do 10 let in od 11 do 16 let iz Avstrije, Danske, Španije, Nizozemske, Hrvaške, Slovenije, Nemčije in Belgije.

3. teden, 29.maj 2020:
Orodjarna za inoviranje: Katere metode in orodja lahko uporabljamo z mladimi

V tretjem tednu vam bomo predstavili spletno orodjarno za inoviranje DOIT: https://www.doit-europe.net/toolbox.  Izvedeli boste, kako posebna orodja in metode pripomorejo k izvedbi projekta, od »Družbenega detektiva« do »Prototipiranja s kartonom in digitalnimi izdelovalnimi orodji«. Učna enota predstavi tudi priporočila za delo s posebnimi ciljnimi skupinami, kot so dekleta ali učenci s posebnimi potrebami.

4. teden, 5.junij 2020:
Načrtuj in sodeluj: Kako načrtovati lasten projekt in pri tem sodelovati z lokalnimi izdelovalnimi laboratoriji

V tej enoti boste spoznali načela in prednosti izobraževanja za izdelovalce in projektov za socialno inoviranje v okviru šole ali obšolskih dejavnosti. S pomočjo strukture DOIT za načrtovanje projekta, spletne orodjarne in številnih  strokovnjakov boste oblikovali prve koncepte za svoje projekte in strategijo za njihovo vključitev v šole in izvenšolske dejavnosti.  

Learning goals


 Učni cilji

Udeleženci tečaja:

 • bodo pridobili osnovne veščine za izobraževanje mladih v smeri opazovanja družbenih težav v svoji okolici in oblikovanja ustvarjalnih rešitev;
 • se bodo naučili izdelave skic in prototipov v izdelovalnem laboratoriju;
 • se bodo navdušili nad praktičnimi delavnicami in bodo sposobni zasnovati lastno delavnico s pomočjo programa in spletne orodjarne DOIT;
 • se bodo naučili, kako razviti lastne osnutke projektov.

Prerequisites


Pogoji za sodelovanje

Ni posebnih pogojev.

Course procedure


  

 Potek tečaja

Tečaj je razdeljen v štiri enote, ki trajajo po en teden. Vsaka enota je sestavljena iz kratkih besedilnih uvodov, videov, povezanih gradiv in kratkega preizkusa. Vsebino lahko uporabljate za samostojno učenje, a je bolj učinkovito in zabavno, če pri tem sodelujete z drugimi udeleženci tečaja.
Forum tečaja moderirajo evropski strokovnjaki s področja poučevanja inoviranja, digitalne izdelave in kreativnosti iz priznanih izdelovalnih laboratorijev in univerz, ki skupaj sodelujejo pri razvoju učnega programa DOIT, delavnic in orodij v sklopu Evropskega projekta za inovacije DOIT: https://www.doit-europe.net.

Ciljni udeleženci


    Tečaj je namenjen vsem, ki se lotevate izobraževanja ustvarjalcev in inovatorjev: učiteljem in ostalim izobraževalcem, mentorjem, ustvarjalcem, staršem in vsem drugim, ki si želite organizirati didaktično delavnico in z njo podpreti mlade socialne inovatorje v izdelovalnih laboratorijih.

Certificate of Participation


 

 Potrdilo o sodelovanju

S sodelovanjem v tečaju prejmete tudi potrdilo, ki vsebuje ime udeleženca, naziv tečaja in opis tečaja. Potrdilo se pridobi na osnovi pozitivne ocene (vsaj 75 %) na koncu tečaja. Dobra novica za vse, ki zbirate digitalne značke v okviru sistema Open Badge (https://openbadges.org/): tečaj ob uspešnem zaključku podeli 5 značk!

LicenseCC BY Lizenz

This work is licensed under a Creative Commons BY 4.0 International; attribution: DOIT, http://DOIT-Europe.Net, H2020-770063. Some parts (photos or videos) might be available under a Creative Commmons BY ND 4.0, attribution: DOIT, http://DOIT-Europe.Net, H2020-770063..

Content Thumbnail Image

This video is hosted by Youtube, clicking on it will send data to Youtube. The privacy policy of Youtube applies.

Start video

Course lecturers from the DOIT project


 

project consortium“Ustvarjanje mladih socialnih inovatorjev” je nov spletni tečaj, ki naslavlja nove načine razvijanja socialne inovativnosti pri mladih v izdelovalnih laboratorijih. Tečaj je razvila skupina evropskih strokovnjakov s področja inovativnosti, poučevanja izdelovanja in ustvarjalnosti iz uveljavljenih izdelovalnih laboratorijev, univerz in mladinskih organizacij. S skupnimi močmi so tako razvili učni program DOIT, delavnice in orodja za inoviranje za mlade v sklopu Evropskega projekta DOIT: https://www.doit-europe.net. Koordinator projekta DOIT je raziskovalni inštitut Salzburg Research (Avstrija), ki skrbi za vsebino, strukturo modulov in reševanje težav. Pri tečaju vam bodo na voljo naslednje kontaktne osebe:

Moderatorki, reševanje težav:

Dr. Veronika Hornung-Prähauser, koordinacija projekta DOIT in učenje inovativnosti; Eva Hollauf (dipl. iz socialnega inoviranja), Salzburg Research, Avstrija

Razprave na forumu in mentoriranje po modulih:

Karina Svendsen, redna profesorica, Univerza Južne Danske
Santi Fuentemilla, FAB LAB Barcelona, Future Learning Unit, Španija
Isabel Allaert, usposabljanje učiteljev/poučevanje izdelovalcev, eduCentrum, Belgija
Frank Vloet, poučevanje izdelovalcev, WAAG, Nizozemska
Petra Vanič, vodja delavnic DOIT, Rampa Laboratorij, Slovenija
Roberto Vdović, vodja delavnic DOIT/posebne potrebe, Univerza v Zagrebu, Hrvaška
Daria Podmetina, redna profesorica, Univerza za tehnologijo Lappeenranta, Finska

Projekt financira evropski program za raziskave in inovacije Obzorje 2020 na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev (ES) št. 770063. Salzburg: Avstrija: Salzburg Research.

Partner


DOIT consortium

The following organisations are proud partners of DOIT and contributing to this online course:


logo SRFG Waag logo Logo ZSI
Logo polyhedra logo mediale pfade LUT logo
logo Ypa logo IAAC UC SYDDANMARK logo
logo kersnikova
logo educentrum logo university of zagreb
(C) ESI

EC flag